Scroll to top
Food Solutions - Total Retail Solutions - Food System & Factory Design
In stock

Giỏ Đựng Hàng Siêu Thị TOT-S-1

So Sánh
SKU: TOT-S-1 Categories: , Nhà Sản Xuất:

Thông tin bổ sung

Dimensions 46 × 24 × 31 cm
Màu Sắc

Vàng, Xanh

X