Scroll to top
Food Solutions - Total Retail Solutions - Food System & Factory Design
In stock

Lò Nướng Đối Lưu Dùng Điện Loại 5 Khay CV-E-5 Jendah

So Sánh
SKU: MATNJEN002 Category: Nhà Sản Xuất:

Đánh giá (0)

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lò Nướng Đối Lưu Dùng Điện Loại 5 Khay CV-E-5 Jendah”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X