Scroll to top
Food & Retail Solutions - Food consultancy services - Food system & factory design
In stock

Tủ đông dạng đứng (Upright Freezer), model HFW-147LS4-IC

So Sánh
SKU: MATNHOS005 Category:

Đánh giá (0)

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ đông dạng đứng (Upright Freezer), model HFW-147LS4-IC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X