Scroll to top
Food Solutions - Total Retail Solutions - Food System & Factory Design
In stock

Tủ Đông Thực Phẩm DLC4( Exkal)

So Sánh
SKU: DLC4 Categories: , Nhà Sản Xuất:

Mô tả

DLC4/DLN4/DHC4/DHN4

Thông tin bổ sung

Dimensions 55 × 84.5 × 205 cm
Nhiệt Độ

(-1)-(1) °C, 0 – 2 °C

X