Scroll to top
Food Solutions - Total Retail Solutions - Food System & Factory Design
In stock

Tủ Đông Trưng Bày Siêu Thị Giữa Nhà IG1/IG5/IG15 (Exkal)

So Sánh
SKU: IG1 Category: Nhà Sản Xuất:

Thông tin bổ sung

Dimensions 79 × 97 × 95 cm
Nhiệt Độ Thịt Đông

(-23)-(-25)°C

X