Scroll to top
Food Solutions - Total Retail Solutions - Food System & Factory Design
In stock

Tủ Đông Trưng Bày Siêu Thị ID5 (Exkal) (Sao chép)

So Sánh
SKU: ID5 Category: Nhà Sản Xuất:

Mô tả

ID5-1/2/3/4

Thông tin bổ sung

Dimensions 82.3 × 58 × 200.2 cm
Nhiệt Độ Thịt Đông

(-23)-(-25)°C

X