Scroll to top
Food Solutions - Total Retail Solutions - Food System & Factory Design
In stock

Tủ Trưng Bày Làm Lạnh Thực Phẩm LHCB (Exkal)

So Sánh
SKU: LHCB Category: Nhà Sản Xuất:

Thông tin bổ sung

Dimensions 79 × 151 cm
Nhiệt Độ

(-1)-(1) °C, 0 – 2 °C

X